Bizden Haberler

Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık alanı aRGenç ' in patentli ürünlere sahip kritik faaliyet alanlarından biridir. Ülkemiz tarım ve hayvancılığını modern yöntemlerle buluşturma misyonunu üstlenmiş olan aRGenç, tarım ve hayvancılıkta yaygınlıkla kullanılan yöntem ve araçların teknoloji ile entegre edilmesini ve böylelikle verimliliğin ve karlılığın arttırılmasını hedeflemektedir. Bu alanda başlıca Elektrikli Çit Sistemleri ve Elektrikli Çit Enerjilendiriciler ve Cep Telefonu ile Sulama Kontrolü üzerinde patentli, alanında rakipsiz ürünlerle Türkiye ve Dünya pazarında yer almaktadır.

Elektrikli Çit Sistemleri

Elektrikli çit sistemleri 1990'lardan sonra, teknolojideki diğer gelişmelerle birlikte büyük aşama kaydetmiş ve geleneksel çit sistemlerinin önemli bir alternatifi olmuştur. Ancak ülkemiz, elektrikli çit sistemleri konusundaki gelişmeleri çiftçisine iyi aktaramamış ve bu yarışta geri planda kalmıştır. aRGenç bu noktada elektrikli çit sistemleri için kendi geliştirdiği patentli ürünlerini çiftçilerimize sunmak için büyük gayret içerisindedir. Ayrıca aRGenç elektrikli çit sistemlerini (güç üreteçleri, kazıklar, ipler, ve diğer aksesuarlar) bu alanda ihtiyaç duyulan bütün gereksinimlere cevap verecek şekilde üretmenin çalışmaları içindedir.

Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle çok geniş coğrafi çeşitliliğe sahiptir. Ovalar, dağlar pilatolar, yaylalar, derin vadiler, sarp kayalıklar... Ülkemizde bu coğrafi çeşitlilik geçim kaynaklarınıda dorudan etkilemiştir. Genel olarak dağlarda ve yaylalarda yaşayan insanlarımızın genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ancak, dağlık alanlara yakın bölgelerde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için ayı, yaban domuzu, kuzgun ve porsuk gibi yaban hayvanları ile mücadele edilmesini gerektirmektedir.Çünkü, yaban hayvanları arı kovanları, üzüm bağları, kiraz ağaçları gibi yöre insanının önemli geçim kaynaklarına büyük zararlar verebilmektedir. Yaban hayvanlarının verdikleri zararların önüne geçmek için yöre insanı çeşitli çarelere başvurmaktadır. Kiraz bahçelerinde tüp gazının patlamasından oluşan sesle yaban yayvanların ürkütülerek alanı terk etmesi sağlanmaktadır. Ancak, bu patlama seslerine alışan yaban hayvanları belli bir süre sonra patlama seslerini umursamadan zarar vermeye devam edebilmektedir. Öte yandan, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizde hasat mevsimine yakın zamanlarda devlet izniyle sürek avları düzenlenmekte ve özellikle ayı ve yaban domuzu gibi canlılar doğal denge gözetilmeden öldürülmektedir. Bu ve bununa benzer mücadele yöntemleri etkin olmamakla birlikte doğal yaşama da zarar verdiği açık bir gerçektir.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

Sulafon Cep Telefonu ile Sulama Kontrol Sistemi

Tarlanızda damla sulama, çeşme sulama veya yağmurlama sulama yöntemlerinden birini veya birkaçını kullanıyorsunuz. Sulama işlemini başlattıktan sonra tarlanızdan ayrılmanız ve günlük diğer faaliyetlerle uğraşmanız gerekiyor. Tarlanız uzaktaysa suyu açma kapama işi, günlük işlerinizi yapmanıza engel olabilir.

Veya büyük bir tarlanız var ve bir nedenden ötürü suyu sürekli kesmeniz ve açmanız gerekiyor. Bu durumda da her seferinde sulama şalterini açıp kapatmak için tarlanızı baştan başa katetmeniz zor olacaktır..

Sulafon ile, sulama sisteminizi, sms ya da cihaz içerisindeki telesekreterin yönlendirmesi ile kolaylıkla açıp kapatabilirsiniz. Böylelikle evinizde dinlenirken ya da günlük diğer işlerinizi yaparken, sulama sisteminizi cep telefonunuzla açıp kapatabileceksiniz. Ayrıca Parola Kontrolü ile sulamanızı, koyduğunuz parolayı bilenler dışında kimse açıp kapatamaz. Parolayı istediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..